1991 1993 2020

1992

TAUNANG KALENDARYO (Pilipinas)

1992

Enero 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
1
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
10
11
12
3
13
14
15
16
17
18
19
4
20
21
22
23
24
25
26
5
27
28
29
30
31
Pebrero 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
5
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
7
10
11
12
13
14
15
16
8
17
18
19
20
21
22
23
9
24
25
26
27
28
29
Marso 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
9
1
10
2
3
4
5
6
7
8
11
9
10
11
12
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
22
13
23
24
25
26
27
28
29
14
30
31
Abril 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
Mayo 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
18
1
2
3
19
4
5
6
7
8
9
10
20
11
12
13
14
15
16
17
21
18
19
20
21
22
23
24
22
25
26
27
28
29
30
31
Hunyo 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
23
1
2
3
4
5
6
7
24
8
9
10
11
12
13
14
25
15
16
17
18
19
20
21
26
22
23
24
25
26
27
28
27
29
30
Hulyo 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
27
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
Agosto 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Setyembre 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
36
1
2
3
4
5
6
37
7
8
9
10
11
12
13
38
14
15
16
17
18
19
20
39
21
22
23
24
25
26
27
40
28
29
30
Oktubre 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
40
1
2
3
4
41
5
6
7
8
9
10
11
42
12
13
14
15
16
17
18
43
19
20
21
22
23
24
25
44
26
27
28
29
30
31
Nobyembre 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Disyembre 1992
LI
Lu
Ma
Mi
Hu
Bi
Sab
Li
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31

Enero

1
Bagong Taon
2
Hu
3
Bi
4
Sab
5
Li
6
Lu
LI 2
7
Ma
8
Mi
9
Hu
10
Bi
11
Sab
12
Li
13
Lu
LI 3
14
Ma
15
Mi
16
Hu
17
Bi
18
Sab
19
Li
20
Lu
LI 4
21
Ma
22
Mi
23
Hu
24
Bi
25
Sab
26
Li
27
Lu
LI 5
28
Ma
29
Mi
30
Hu
31
Bi

Pebrero

1
Sab
2
Li
3
Lu
LI 6
4
Tahun Baru Imlek
5
Mi
6
Hu
7
Bi
8
Sab
9
Li
10
Lu
LI 7
11
Ma
12
Mi
13
Hu
14
Mga Puso
15
Sab
16
Li
17
Lu
LI 8
18
Ma
19
Mi
20
Hu
21
Bi
22
Sab
23
Li
24
Lu
LI 9
25
People Power
26
Mi
27
Hu
28
Bi
29
Sab

Marso

1
Li
2
Lu
LI 10
3
Ma
4
Mi
5
Hu
6
Bi
7
Sab
8
Mga Kababaihan
9
Lu
LI 11
10
Ma
11
Mi
12
Hu
13
Bi
14
Sab
15
Li
16
Lu
LI 12
17
Ma
18
Mi
19
Hu
20
Bi
21
Sab
22
Li
23
Lu
LI 13
24
Ma
25
Mi
26
Hu
27
Bi
28
Sab
29
Li
30
Lu
LI 14
31
Ma

Abril

1
Mi
2
Hu
3
Bi
4
Wakas ng Ramadan
5
Li
6
Lu
LI 15
7
Ma
8
Mi
9
Kagitingan
10
Bi
11
Sab
12
Li
13
Lu
LI 16
14
Ma
15
Mi
16
Huwebes Santo
17
Biyernes Santo
18
Sabado de Gloriay
19
Pagkabuhay
20
Lu
LI 17
21
Ma
22
Mi
23
Hu
24
Bi
25
Sab
26
Li
27
Lu
LI 18
28
Ma
29
Mi
30
Hu

Mayo

1
Manggagawà
2
Sab
3
Li
4
Lu
LI 19
5
Ma
6
Mi
7
Hu
8
Bi
9
Sab
10
Araw ng mga Ina
11
Lu
LI 20
12
Ma
13
Mi
14
Hu
15
Bi
16
Sab
17
Bisyak
18
Lu
LI 21
19
Ma
20
Mi
21
Hu
22
Bi
23
Sab
24
Li
25
Lu
LI 22
26
Ma
27
Mi
28
Hu
29
Bi
30
Sab
31
Li

Hunyo

1
Lu
LI 23
2
Ma
3
Mi
4
Hu
5
Bi
6
Sab
7
Li
8
Lu
LI 24
9
Ma
10
Mi
11
Pagsasakripisyo
12
Kalayaan
13
Sab
14
Li
15
Lu
LI 25
16
Ma
17
Mi
18
Hu
19
Bi
20
Sab
21
Araw ng mga Ama
22
Lu
LI 26
23
Ma
24
Mi
25
Hu
26
Bi
27
Sab
28
Li
29
Lu
LI 27
30
Ma

Hulyo

1
Mi
2
Hu
3
Bi
4
Sab
5
Li
6
Lu
LI 28
7
Ma
8
Mi
9
Hu
10
Bi
11
Sab
12
Li
13
Lu
LI 29
14
Ma
15
Mi
16
Hu
17
Bi
18
Sab
19
Li
20
Lu
LI 30
21
Ma
22
Mi
23
Hu
24
Bi
25
Sab
26
Li
27
Iglesia Ni Cristo
LI 31
28
Ma
29
Mi
30
Hu
31
Bi

Agosto

1
Sab
2
Li
3
Lu
LI 32
4
Ma
5
Mi
6
Hu
7
Bi
8
Sab
9
Li
10
Lu
LI 33
11
Ma
12
Mi
13
Hu
14
Bi
15
Sab
16
Li
17
Lu
LI 34
18
Ma
19
Mi
20
Hu
21
Bi
22
Sab
23
Li
24
Lu
LI 35
25
Ma
26
Mi
27
Hu
28
Bi
29
Sab
30
Li
31
Mga Bayani
LI 36

Setyembre

1
Ma
2
Mi
3
Hu
4
Bi
5
Sab
6
Li
7
Lu
LI 37
8
Ma
9
Mi
10
Hu
11
Bi
12
Sab
13
Li
14
Lu
LI 38
15
Ma
16
Mi
17
Hu
18
Bi
19
Sab
20
Li
21
Lu
LI 39
22
Ma
23
Mi
24
Hu
25
Bi
26
Sab
27
Li
28
Lu
LI 40
29
Ma
30
Mi

Oktubre

1
Hu
2
Bi
3
Sab
4
Li
5
Lu
LI 41
6
Ma
7
Mi
8
Hu
9
Bi
10
Sab
11
Li
12
Lu
LI 42
13
Ma
14
Mi
15
Hu
16
Bi
17
Sab
18
Li
19
Lu
LI 43
20
Ma
21
Mi
22
Hu
23
Bi
24
Sab
25
Li
26
Lu
LI 44
27
Ma
28
Mi
29
Hu
30
Bi
31
Sab

Nobyembre

1
Mga Patay
2
Lu
LI 45
3
Ma
4
Mi
5
Hu
6
Bi
7
Sab
8
Li
9
Lu
LI 46
10
Ma
11
Mi
12
Hu
13
Bi
14
Sab
15
Li
16
Lu
LI 47
17
Ma
18
Mi
19
Hu
20
Bi
21
Sab
22
Li
23
Lu
LI 48
24
Ma
25
Mi
26
Hu
27
Bi
28
Sab
29
Li
30
Kaarawan ni Bonifacio

Disyembre

1
Ma
2
Mi
3
Hu
4
Bi
5
Sab
6
Li
7
Lu
LI 50
8
Maria paglilihi
9
Mi
10
Hu
11
Bi
12
Sab
13
Li
14
Lu
LI 51
15
Ma
16
Mi
17
Hu
18
Bi
19
Sab
20
Li
21
Lu
LI 52
22
Ma
23
Mi
24
Bisperas ng Pasko
25
Pasko
26
Sab
27
Li
28
Lu
LI 53
29
Ma
30
Kamatayan ni Jose Rizal
31
Bisperas ng Bagong Taon